Nieruchomości
Ryszard Szołtysek


ul. gen. Stanisława Maczka 37/8
52-201 Wrocław
mgr inż. Ryszard Szołtysek
licencjonowany zarządca nieruchomości nr 8722
tel. (71) 719 58 55
tel. kom. 0505 044 815
e-mail: szol1@wp.pl
Zarządzanie nieruchomościami realizujemy poprzez osiąganie następujących celów:
 • zwiększenie wartości nieruchomości;
 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym;
 • optymalizacja kosztów działalności;
  przy założeniu nie podnoszenia dotychczasowych opłat.
  Przykład zarządzanego obiektu przy zastosowaniu powyższych zasad: ul. Gajowa 14-16, 20-24 we Wrocławiu


  Budynek w roku 2002

  Budynek w roku 2004 (po dociepleniu, którego koszt nie spowodował zwiększenia opłat czynszu)

  Dla przykładu, rzeczywisty koszt ogrzewania jest równy 1,49 zł/m2 (w 2002 zaliczka na centralne ogrzewanie wynosiła 3,00 zł/m2).


  Wspólnota przy ul. Gajowej w FAKTACH TVP Wrocław (od 05:21).
  Strona w przygotowaniu...